Paklinski otoci su skup vapnenačkih otoka u Jadranskom moru, na hrvatskom dijelu Jadrana.
Nalaze se nekoliko stotina metara južno od grada Hvara.
Ime su dobili prema paklini, vrsti borove smole, koja se koristila u brodogradnji. Kao posljedica lokalnog dijalekta, iskrivljavanjem riječi "paklina", skupina se naziva i "Pakleni otoci", mada ih je, po ljepoti, lakše povezati sa rajem.
U ovoj otočnoj skupini, na zapadnom kraju, označen svjetionikom, se nalazi Vodnjak Veli (44 m), prema sjeverozapadnom kraju otočja je Vodnjak Mali, a sjeverno od njih hridi Karbun i Lengva. Dalje prema istoku slijede još otočići Travna, Paržanj i Borovac.
Do njih se nalazi najveći otok u skupini, Sveti Klement (94 m) na kojemu su, od istoka prema zapadu, tri naselja: Momića polje, Vlaka i Palmižana.
Ploveći uz njegovu sjevernu stranu nailazimo na otočić Škojić ispred uvale Vlaka i hrid Baba ispred uvale Palmižana u kojoj je marina. Na hridi Baba se nalazi svjetionik.
Sa južne strane otoka Sveti Klement, štiteći uvalu Soline od južnih vjetrova, nalazi se otok Dobri otok, a dalje prema zapadu ispred uvale Vinogradišće otočić Stambedar i hridi Pločice.
Ploveći prema istoku od Svetog Klementa nailazimo na otočiće Gojca, Borovac (46m), Planikovac (27 m), Marinkovac (47 m) i Jerolim (ili Sveti Jerolim, 22 m). Prolazi između otoka Sveti Klement, Borovac, Planikovac i Marinkovac nazivaju se redom Velo ždrilo, Malo ždrilo i Ždrilca.
Od otoka Hvara cijelu ovu skupinu otoka dijeli Pakleni kanal.
Pred samim gradom Hvarom, nalazi se otočić Gališnik, a dalje prema jugoistoku ispred istoimene uvale se nalazi otočić Pokonji Dol označen svjetionikom. Mada sa suprotne strane kanala, ovi otočići također spadaju u navedenu skupinu.
Plovnost između otoka je otežana i opasna, zbog jakih morskih struja, posebica za juga i zbog brojnih hridi i grebena.
(IZVOR: hr.wikipedia)

  • Hvar, Hrvatska - Pakleni otoci - Slika 1
  • Hvar, Hrvatska - Pakleni otoci - Slika 2